ƏSAS SƏHİFƏ        XƏBƏRLƏR        FOTO QALEREYA        HAQQIMIZDA        ƏLAQƏ

FAYDALI  KEÇİDLƏR
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.mct.gov.az
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi veb saytı
http://www.tqdk.gov.az
Azərbaycan Respublikasının rəsmi portalı
http://www.azerbaijan.az
Elektron Hökumət portalı
http://www.e-gov.az
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.edu.gov.az
Azərbaycanın virtual xəritəsi
http://www.gomap.az

Mingəçevir Turizm Kollecində “Azərbaycan dilinin işləkliyinin genişləndirilməsi və saflığının qorunması” adlı konfrans keçirilib

Mingəçevir Turizm Kollecində təşkil olunan konfrans Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 13 noyabr 2017-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncamından irəli gələn vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuşdu.


Konfrans Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf mərhələləri və perspektivlərinin öyrənilməsi baxımınmdan  xüsusi əhəmiyyət daşıyıb. İstər  müzakirə olunan mövzularda, istər iştirakçılara təqdim olunan videçarxda, istərsə də mövzu ətrafı müzakirələrdə bir çox vacib məqamlara yer ayrılıb. Hətta  konfransın sonunda tələbə özfəaliyyət qrupu tərəfindən nümayiş olunan ədəbi-bədii kompozisiyada dilimizin ahənginə uyğun rəngarəng nümunələr səsləndirilərək, Azərbaycan dilinin  qrammatik və bədii gözəlikləri arzu olunan səviyyədə vəsf olunub.

      Öncə konfrans iştirakçıları Azərbaycan dilinin gözəlliklərinə həsr olunmuş sərgiyə baxış keçirlib. Eyni zamanda sərgi iştirakçılarına monitor vasitəsi ilə videoçarx nümayiş olunub.

Konfrans Mingəçevir Turizm Kollecinin direktoru, iqtisad elmləri doktoru, professor Əyyub Əyyubovun açılış nitqi ilə öz işinə başlayıb. Tarixi minilliklərə söykənən Azərbaycan dili haqqında  ətraflı söhbət açan professor Əyyub Əyyubov  dilimizin keçdiyi şərəfli tarixi mərhələlər barədə danışıb. Folklar, əfsanə və rəvayətlərimizin formalaşmasında  dilin müstəsna rolu olduğunu qeyd edib:                                                                                            “İndi bu dil vasitəsilə tariximizi və əski dəyərlərimizi asanlıqla öyrənib, tədqiq etmək olar. Bilirsinizmi,  müdriklər dili olmayan toplu millət sayıla bilməz söyləyib. Bu mənada  hər zaman qürurla ifadə edə bilərik ki, bizim zəngin qrammatik quruluşu olan doğma ana dilimiz var. Hətta bir vaxtlar görkəmli avropalı və şərqli yazarlar, səyahətçı və tarixçilər dilimizin diplomatiya dili, xalqlar arasında vacib ünsiyyət vasitəsi olduğunu qeyd edib. Etiraf etməliyik ki, hazırda Azərbaycan dili ən möhtəşəm dönəmini yaşayır. Çünki, artıq böyük bir xalqın və müstəqil dövlətin rəsmi Dövlət Dili statusunu daşıyır. Bu zirvəyə çatmaq asanmı oldu, əlbəttə ki, yox. Xalqımız, ədiblərimiz, görkəmli dövlət xadimlərimiz dilimizin bu məqamlara yetişməsi naminə  əsl mübarizə yolu keçib. Xüsusilə də ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətinin hər iki dönəmində bu məsələni məslək, əqidə səviyyəsinə yüksəldib. Məhz O dahi şəxsiyyətin xidmətləri sayəsində öncə keçmiş Sovetlər İttifaqı dönəmində Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasıında, daha sonra isə Müstəqil Azərbaycan Respublikası dönəmində milli Konstitusiyaya Azərbaycan dili dövlət dili statusu ilə daxil edilib. Biz keçilən yolu daim dərindən öyrənib tədqiq etməli və dilimizin saflığını və şöhrətini qorumaq və irəlilərə daşımaq üçün bütün  imkanlarımızdan yararlanmağa çalışmalıyıq. Bu mənada hesab edirəm ki, cənab  prezident İlham Əliyevin imzaladığı  Sərəncam zamanında imzalanmış vacib bir sənəd olması etibarı ilə Azərbaycan dilinin işləkliyinin genişləndirilməsi və  saflığının qorunması istiqamətində yeni perspektivlərə yol açır”

      Daha sonra Azərbayacan dilinin tarixi inkişaf mərhələrinə həsr olunmuş videoçarxa baxış keçirilib. Ardınca  konfransın digər məzmunlu məruzələri dinlənilib. Pedaqoqlar Kifayət Əliyeva, Elnarə İsmayılova və Aybəniz Əliyeva müvafiq olaraq  “Gəlin Azərbaycan dilinin saflığını qoruyaq”,  “Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi rəsmiləşdirilməsi və inkişafı  ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır” və “Azərbaycan xalqının varlığını yaşadan  Azərbaycan dilidir”  mövzularında çıxış edib. Hər bir natiq dilin önəmli üstünlüklərinə, saflığına və perspektivlərinə  çıxışında xüsusi yer ayırıb.

Müzakirələri dəyərləndirən professor Əyyub Əyyubov  bu gün prezident İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi altında Azərbayacan dilinin saflığının qorunması  və inkişaf etdirilməsi istiqamətində  həyata keçirilən  çoxsaylı tədbirlərdən, imzalanan Sərəcamlardan  ətraflı söhbət açıb.

Konfrans   tələbə özfəaliyyət qrupu tərəfindən hazırlanmış ədəbi-bədii kompozisyanın nümayişi ilə davam etdirilib. Istedadlı tələbələrin ifasında təqdim olunan poeziya və musiqi parçalarında Azərbaycan dilinin üstünlükləri  yüksək səviyyədə tərənnüm olunub. Kompozisiya alqışlarla müşaiyət edilib.

 

 

 

(RUS)

 


     В Мингечевирском Колледже Туризма  прошла конференция на тему «Укрепление функционирования азербайджанского языка и защита его чистоты»

      Конференция, организованная в  Мингечевирском Колледже Туризма, была посвящена обсуждению задач, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об утверждении нового состава Комиссии по государственному языку Азербайджанской Республики от 13 ноября 2017 года.

Конференция имела особое значение для изучения исторических этапов развития и перспектив азербайджанского языка. Было много важных моментов в выступлениях по обсуждаемым темам и в предоставленном для участников конференции в видеоролике. Даже в конце конференции литературно- художественная композиция, в исполнении студенческой группы самодеятельности, где прозвучали различные образцы нашего языка, грамматика и художественная красота азербайджанского языка были продемонстрированы на желаемом уровне.
    Сначала  участники конференции ознакомились с выставкой, посвященной  образцам красоты азербайджанского языка.
    Конференция началась с вступительной речи директора Мингечевирского  Колледжа Туризма, доктора экономических наук, профессора Айюба Айюбова. Профессор Айюб Айюбов, основываясь на тысячелетия, рассказал о славной истории нашего языка.  Отметил, что язык имеет исключительную роль в формировании нашего фольклора, легенд и повествований: «Теперь, используя этот язык, мы можем легко изучить нашу историю и старые ценности. Вы знаете, мудрецы говорили, что не может считаться нацией группа людей без языка. В этом смысле мы всегда можем с гордостью сказать, что у нас есть родной язык, с его богатой грамматической структурой. Даже выдающиеся европейские и восточные писатели, путешественники и историки отмечали, что наш язык является языком дипломатии и средством общения между народами. Надо признать, что в настоящее время азербайджанский язык живет в самую великолепную эпоху. Потому что это уже официальный государственный язык великой нации и независимого государства. Легко ли было достичь этого пика, конечно, нет. Наш народ, наши писатели, видные государственные деятели прошли настоящую борьбу за то, чтобы наш язык достиг этих высот. В частности, великий лидер Гейдар Алиев поднял этот вопрос до уровня совести и веры в каждый период политической власти в Азербайджане. Благодаря заслугам этой великой личности азербайджанский язык был включен в Конституцию Советской Социалистической Республики в постсоветском периоде со статусом государственного языка, а затем и Независимой Азербайджанской Республики.
   Мы должны постоянно изучать пройденный путь  и стараться в полной мере использовать нашу способность сохранять чистоту и славу нашего языка, используя имеющиеся возможности, двигаться вперед. В этом смысле я считаю, что, подписанный президентом Ильхамом Алиевым  Указ  очень своевременный, он создаст новые перспективы для расширения функционирования азербайджанского языка и защиты его чистоты ".
   Позже был проведен смотр видеоролика об этапах развития азербайджанского языка. Затем были заслушаны другие доклады на конференции. Преподаватели Кифаят Алиева, Эльнара Исмаилова и Айбаниз Алиева выступили с докладом «Давайте защитим чистоту азербайджанского языка», «Официальный язык Азербайджана как государственного языка и его развитие связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева»,  «Азербайджанский язык - это существование и увековечение азербайджанского народа». Каждый оратор уделил особое место в речи важным преимуществам, чистоты и перспективам языка.   
Профессор Айюб Айюбов,  оценивая дискуссии, подробно рассказал о многочисленных мерах, принятых для защиты и улучшения чистоты азербайджанского языка под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева.
 Конференция продолжилась демонстрацией литературно-художественной композиции, подготовленной студенческой группой
 В стихах и музыкальных произведениях, представленных в исполнении талантливых студентов, преимущества азербайджанского языка были отмечены на высшем уровне. Композиция сопровождалась  аплодисментами.
 
 
 
 
 (ENG)

 

At Mingechevir Tourism College, the conference on "Enhancement of the functionality of the Azerbaijani language and protection of its purity" was held.

The conference organized at Mingechevir Tourism College was devoted to the discussion of the tasks arising from the order of the President of Azerbaijan Republic, Ilham Aliyev to approve the new composition of the State Language Commission of Azerbaijan Republic dated 13 November 2017.

The conference was of great importance from the point of view of studying the historical development stages of the Azerbaijani language and its perspectives. Many important points are included in the subjects discussed, in the discussions around the subject, in the video clip presented to the participants. Even at the end of the conference, in literary and artistic composition presented by the student group, the grammatical and artistic aspects of the Azerbaijani language have been well-deserved by giving colorful samples of our language harmony.

Previously, participants of the conference viewed an exhibition dedicated to the beauty of Azerbaijani language. At the same time, the exhibition participants were shown a video clip through the monitor.

The conference started with the opening speech of the director of Mingechevir Tourism College, the doctor of economics, professor Ayyub Ayyubov. Prof. Ayyub Ayyubov talked about the Azerbaijani language based on the millenniums and spoke about the glorious history of it. He noted that language had an exceptional role in shaping folklore, legends and traditions:

"Now, through this language, we can easily learn and explore our history and values. You know, the wise said that the collective without language can’t be considered as a nation. In this sense, we can always proudly say that we have a native mother tongue with rich grammatical structure. Once upon a time, prominent european and oriental writers, travelers and historians noted that our language is diplomacy language, an important means of communication among the nations. We must admit that at present the Azerbaijani language is in the most magnificent period. It already has the status of an official state language of a great nation and an independent state. It was easy to reach this peak, of course, not. Our people, our writers, prominent statesmen have passed a real struggle for our language to reach these moments. Particularly, the Great Leader Haydar Aliyev raised this issue to the level of consciousness in every period of his political power in Azerbaijan. Thanks to the services of this great personality, Azerbaijani language was incorporated into the Constitution of the Soviet Socialist Republic in the period of the former Soviet Union and later to the National Constitution in the period of the Independent Azerbaijan Republic as state language. We must continually study and explore the path it have passed and must strive to take advantage of all our opportunities to preserve and promote the purity and glory of our language. In this sense, I believe that the decree signed by Mr. Ilham Aliyev opens new perspectives for the expansion of the functioning of the Azerbaijani language and protection of its purity".

Later, a video clip on the historical development stages of the Azerbaijani language was watched. Further, other articles of the conference were heard. Educators, Kiphayat Aliyeva, Elnara Ismayilova and Aybaniz Aliyeva made speeches on the topics "Let's keep purity of the Azerbaijani language",   "Formation and development of Azerbaijani as a state language is connected with the name of national leader Haydar Aliyev", “Thing, keeping the existence of the Azerbaijani people is Azerbaijani language ". Each speaker has a special place in the speech to the key advantages, purity and perspectives of language.

Prof. Ayyub Ayyubov, who evaluates the discussions, spoke about the numerous events and signed orders held in the direction of preservation and development of the Azerbaijani language under the direct leadership of President Ilham Aliyev.

The conference was continued with a demonstration of literary and art composition prepared by the student group. The poetry and musical pieces presented by talented students demonstrated the Azerbaijani language's proficiency at a high level. The composition was accompanied by applause.

.
 
 

 


 
Əlavə edilmə tarixi: 11.12.2017   |   Baxılma sayı: 476

                                

Paylaş      

SON BAXILANLAR

Kollecin tələbələri bilik yarışında I yer tutdular
Aprelin 30-da Mingəçevir Gənclər Evində “Gənclərin regional bilik akademiyası” adlı bilik yarışı keçirildi.

TDAUİA-nın Akademik üzvü Prof.Əyyub Əyyubov ilin Elm adamı seçildi

Mingəçevir Gününə həsr olunmuş idman yarışları yekunlaşdı.
Noyabrın 13-də Mingəçevir şəhərinin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş qruplararası mini-futbol yarışlarının final oyunu keçirildi.

Bilik bayramı.

Mingəçevir Turizm Kollecində Milli kinomuz olan “Fəryad” filminə baxış
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Milli kinonun inkişafına dair tədbirlər haqqında” 2017-ci il 8 avqust tarixli 186 nömrəli əmrə əsasən Mingəçevir Turizm Kollecində geniş tədbirlər planı hazırlanmışdır.

 
       
Copyright © 2013, Mingəçevir Turizm Kolleci