ƏSAS SƏHİFƏ        XƏBƏRLƏR        FOTO QALEREYA        HAQQIMIZDA        ƏLAQƏ

FAYDALI  KEÇİDLƏR
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.mct.gov.az
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi veb saytı
http://www.tqdk.gov.az
Azərbaycan Respublikasının rəsmi portalı
http://www.azerbaijan.az
Elektron Hökumət portalı
http://www.e-gov.az
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi veb saytı
http://www.edu.gov.az
Azərbaycanın virtual xəritəsi
http://www.gomap.az

Mingəçevir Turizm Kollecində xalq rəssamı,heykəltaraş Tokay Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib

Öncə konfrans iştirakçıları kollecin foyesində görkəmli rəssam və heykəltaraş Tokay Məmmədovun əsərlərindən ibarət sərginin açılış mərasiminə qatılıb.


Burada sərgi bələdçiləri Azərbaycan incəsənətinin incilərini yaratmağa müvaffəq olmuş Tokay Məmmədovun yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumatlar verərək sərgilənən əsərləri iştirakçılara təqdim edib.Bundan sonra monitor vasitəsilə  yubliyarın əsərləri nümayiş olunub. Ardınca tələbə gənclərin əl işlərindən ibarət bir başqa sərgiyə baxış keçirilib.Kollecin direktoru professor Əyyub Əyyubovnümayiş olunan əsərləri uğurlu olaraq dəyərləndirərək gənclərin məhz Tokay Məmmədov kimi görkəmli şəxslərin  yaradıcılığından təsirlənərək ilham aldığını və yaradıcı sənətə  böyük maraq göstərdiyini qeyd edib.

 Daha sonra geniş tərkibli konfransda  da analoji fikirlərini davam etdirən iqtisad elmləri doktoru,professor Əyyub Əyyubov Tokay Məmmədov yaradıcılığını ənənələri olan  dəyərli bir məktəblə müqayisə edib.Əyyub Əyyubov dövlət səviyyəsində xalq rəssamına göstərilən  etimadın yüksək qiymətləndirildiyini bildirib:

“Vaxtilə ulu öndər tərəfindən dəfələrlə ən yüksək adlara laqyiq görülmüş Tokay Məmmədov  prezident cənab İlham Əliyevin də daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Xalq rəssamı,Şöhrət,Şərəf ordenləri və digər ali dövlət mükafatları Tokay İbrahimov yaradıcılığını daha da şərəfləndirib.Oktyabr ayının ilk günlərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə  xalq rəssamının 90 illik yubiley təntənələrinin keçirilməsi də mədəniyyətə,incəsəntə və ümümən bu sahənin inkişafına  məsul olan şəxslərin əməyinə verilən yüksək qiymət kimi qəbul edilir.Biz inanınırıq ki, Tokay Məmmədov məktəbinin yetirmələri bu nailiyyətləri daha  böyük uğurla  sabahlara daşımağa müvəffəq olacaq”.

Bundan sonra Tokay Məmmədovun ömür və yaradıcılığından bəhs edən filmə baxış keçirilib.Filmdə   müəllifin  portret və monumental əsərləri bütün  gözəllikləri ilə təqdim olunub.

Daha sonrra  konfransda digər məruzələr dinlənilib.Bədii kütləvi yaradıcılıq mərkəzinin məsləhətçisi Əşrəf Əsgərov, pedaqoqlar Kifayət  Əliyeva,  Bəsti Qurbanova və başqaları məzmunlu çıxışları ilə Tokay Məmmədov yaradıcılığına işıq salıb.Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Rusiya  ali yaradıcılıq məktəblərində təhsil almış,bu sahədəki potensialından pedaqoji sahədə uğurla istifadə etmiş, xalq rəssamının ortaya qoyduğu Nizami Gəncəvi,Nəsimi,Məhəmməd Fizuli, Üzeyir Hacıbəyov və digər istər rəssamlıq,istərsə də monumental heykəltaraşlıq nümunələri Azərbaycan incəsənətinin xəzinələri arasında yer almaqdadır.Müəllifin fərdi yaradıcılığı ilə yanaşı, digər görkəmli şəxslərlə ərsəyə gətirdiyi hər bir əsər əsl tarixi nümunədir.

Dahs sonra konfrans tələbə özfəaliyyət qrupu fəallarının maraqlı  kompozisiyası ilə davam etdirilib. Kompozisiyada yubliyarın ömür yolu və yaradıcılığı bədii  proqramda da öz əksini tapıb.

 

(RU)

 

В Мингечевирском Колледже Туризма состоялась конференция, посвященная 90-летнему юбилею народного художника, скульптора Токая Мамедова

       Сначала участники конференции приняли участие на открытии выставки, организованной в фойе колледжа, посвященной произведениям видного художника, скульптора Токая Мамедова. Здесь руководители выставки, подробно сообщив о творчестве достигнувшего   жемчужины Азербайджанского искусства Токая Мамедова, продемонстрировали его работы. Затем была проведена демонстрация другой выставки из творческих работ студентов. Директор колледжа профессор Эйюб Эйюбов высоко оценив демонстрируемые произведения, отметил, что именно работы таких видных деятелей искусства как Токай Мамедов вдохновляют молодежь и вызывают у них интерес на создание творческих работ.

Аналогичную мысль директор колледжа, профессор, доктор экономических наук Эйюб Эйюбов продолжил на многочисленной конференции, сравнивая творчество Токая Мамедова с традициями школы искусства. Эйюб Эйюбов сообщил, что народный художник высоко оценен на государтвенном уровне: 

«В свое время великий лидер Гейдар Алиев, удостоивший Токая Мамедова самых высоких званий и сейчас находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. Удостоив орденов Почета, Славы и других государственных наград еще более прославил творчество народного художника Токая Мамедова.

    Торжественно проведенные в первых днях октября по инициативе Министерства Культуры и Туризма 90-летнего юбилея народного художника –это высокая оценка культуре, искусству и вообще всем работникам этой области. Мы верим, что воспитанники школы Токая Мамедова эти достижения успешно перенесут в завтрашний день.»

Затем был проведен смотр фильма Эпох священный жизни и творчеству Токая Мамедова. В фильме со всей прелестью были продемонстрированы портретное и монументальные произведения автора.

Еще после на конференции были заслушаны другие выступления. Консультант центра культурно-массовой самодеятельности Ашраф Аскеров, педагог Бести Курбанова и другие осветили творчество Токая Мамедова. Было отмечено, что получивший образование в высшей творческой школе Азербайджана и России, успешно использовав педагогический потенциал в этой области, народный художник создав монументальные портреты Низами Генджеви, Насими, Магоммед Физули, Узеира Гаджибекова и другие художественные произведения вошли в сокровищницу Азербайджанского искусства. Наряду с творчеством других видных деятелей искусство индивидуальное творчество автора стало поистине историческим примером.

Затем конференция была продолжена композицией самодеятельной группы студентов.

 

 

(ENG)

 

 

The conference dedicated to the 90th anniversary of a national artist, sculptor Tokay Mammadov was held at Mingechevir Tourism College.

Firstly, the participants of the conference attended the opening ceremony of the exhibition consisting of a notable artist, sculptor Tokay Mammadov’s works at the foyer of the college. Here the exhibition guides presented works exhibited to the participants by giving detailed information about Tokay Mammadov's creativity  who was able to create the pearls of Azerbaijani art. After that, another exhibition consisting of students' handicrafts was held. The director of the college, professor Ayyub Ayyubov successfully evaluated the exhibited paintings and noted that young people were inspired and interested in the creative art by impressing from the creativity of prominent people such as Tokay Mammadov.

Then, a doctor of economical sciences, professor Ayyub Ayyubov continued to share similar ideas at the large-scale conference and compared Tokay Mammadov’s creativity with a valuable school with traditions. He noted that the confidence shown to the people's artist at the state level was highly appreciated:

“Tokay Mammadov who was repeatedly honored by the great leader, was always in the spotlight of Ilham Aliyev too. People's artist, glory, honor orders, other high state awards further enhanced Tokay Mammadov's creativity. In the first days of October, holding of the 90th anniversary of the People's artist on the initiative of the Ministry of Culture and Tourism is generally regarded as a high value for the work of those who are responsible for the development of culture, art and all of this area. We believe that students of Tokay Mammadov's school will be able to carry this success into the future”.

After this the film about his life and creativity was watched. In the film the portrait and monumental works of the author were presented with all their beauty.

Later, other lectures were listened at the conference. Counsellor of the art collective's creative center Ashraph Asgarov, pedagogue Basti Gurbanova and others on their lectures talked about Tokay Mammadov’s creativity. It is noted that Nizami Ganjavi, Nasimi, Mahammad Fuzuli, Uzeyir Hajibeyov and others who have been studied at Azerbaijani and Russian higher education institutions,  have successfully utilized their potential in the field of creativity, are among the treasures of Azerbaijan.

Then, the conference was continued with the composition of student self-help group.

 

   


 
Əlavə edilmə tarixi: 20.10.2017   |   Baxılma sayı: 463

                                

Paylaş      

SON BAXILANLAR

Diskussiya
Mingəçevir Turizm Kollecində vaxtaşırı olaraq tələbələrin seçdikləri ixtisaslar üzrə təhsillərini davam etdirmələri, ixtisas səviyyələrini yüksəltmələri, işlə təmin olunmaları və başqa aktual mövzular üzrə seminarlar və diskussiyalar təşkil olunur.

Mingəçevir Turizm Kollecində “ Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusudur “adlı elmi- nəzəri konfrans keçirilib

Dövlət müstəqilliyi günü qeyd olundu
Kollecdə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 23-cü ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilmişdir.

Mingəçevir Turizm Kollecində Bilik Yarışı keçirilib.
Mingəçevir Turizm KollecindəAzərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 27-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirlər proqramına uyğun olaraq oktyabrın 15-də “Müstəqilliyimiz qürurumuzdur” mövzusunda bilik yarışı keçirilib.

Beynəlxalq Turizm Günü
“27 sentyabr Beynəlxalq Turizm günü” hər il kollecdə xüsusi təntənə ilə qeyd olunur.

 
       
Copyright © 2013, Mingəçevir Turizm Kolleci